Personalised Gifts for Children,
Handmade in Wales.

Welcome to Mosaic

We have created a range of childrens personalised gifts for boys and girls which are all handmade here in Wales.

We specialise in producing handcrafted personalised gifts for children including; personalised mirror frames, door plates and bracelets in a wide variety of colours and styles.

All our personalised gifts are produced in partnership with adults with learning disabilities here at our workshop in North Wales.

Croeso i gartref Mosaic

Rydym wedi creu amrywiaeth o anrhegion wedi’u personoli i blant, sydd wedi eu gwneud â llaw yma yng Nghymru.

Rydym yn arbenigo mewn cynhyrchu anrhegion i blant, gan gynnwys: fframiau drychau wedi’u personoli, platiau drysau a breichledau mewn amrywiaeth eang o liwiau a steiliau..

Mae holl gynnyrch MOSAIC yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth ag oedolion ag anawsterau dysgu yma gan ein tîm yn ein gweithdy ym Mhrestatyn, yng Ngogledd Cymru.

Latest Events & News From Mosaic

Follow us on Instagram

If you you like our products follow makemeamirror on Instagram to keep up to date with our latest products and don’t forget to share with your friends! Read More

New Products!

Some of our newest products, great for football fans! All of our large name plates are now available with the option of “ystafell” as an alternative to “llofft” or “room” when selecting your... Read More