Personalised Gifts for Girls & Boys,

Handmade in Wales.

Welcome to Mosaic

We have created a range of childrens personalised gifts for boys and girls which are all handmade here in Wales.

We specialise in producing handcrafted personalised gifts for children including; personalised mirror frames, door plates and bracelets in a wide variety of colours and styles.

All our personalised gifts are produced in partnership with adults with learning disabilities here at our workshop in North Wales.

Croeso i gartref Mosaic

Rydym wedi creu amrywiaeth o anrhegion wedi’u personoli i blant, sydd wedi eu gwneud â llaw yma yng Nghymru.

Rydym yn arbenigo mewn cynhyrchu anrhegion i blant, gan gynnwys: fframiau drychau wedi’u personoli, platiau drysau a breichledau mewn amrywiaeth eang o liwiau a steiliau..

Mae holl gynnyrch MOSAIC yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth ag oedolion ag anawsterau dysgu yma gan ein tîm yn ein gweithdy ym Mhrestatyn, yng Ngogledd Cymru.

Latest Events & News From Mosaic

Local Christmas shopping Events

We will be attending the Bodnant Community School Christmas shopping evening tonight  from 6pm – 8pm at Bodnant school prestatyn.   and the Myddelton college Christmas fayre, Saturday 2nd December 11.30am onwards at... Read More