Am Mosaic

Gweithdy celf ydy Mosäig wedi’i sefydlu yn Sir Ddinbych ac yn arbenigo mewn cynhyrchion wedi’u gwneud â llaw fel papier mache, bocsys ac anrhegion.

Ffurfiwyd Mosäig ym mis Mehefin 1992.  Mae holl gynnyrch Mosäig wedi’u cynhyrchu mewn partneriaeth ag oedolion sydd ag anawsterau dysgu yn ein gweithle ym Mhrestatyn, Gogledd Cymru.

Gwerthir rhain ar hyd a lled Prydain.

Mae Mosäig yn gwneud fframiau ar gyfer drychau mewn amrywiaeth eang o steiliau.

Mae pob eitem wedi eu gwneud â llaw gan ein tîm arbennig ein hunain.

Beth am ymweld â’r siop i weld sampl o’r nwyddau yr ydym yn eu cynhyrchu.